Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection

 

Kolekcja z zakresu Architektury, inżynierii i Budownictwa (AE&C) jest pakietem programów Autodesk przeznaczonych dla klientów z branży budowlanej i infrastrukturalnej w cenie niższej, niż w przypadku zakupu programów wchodzących w skład kolekcji osobno. Kolekcja AE&C zawiera szereg programów do projektowania, planowania, koordynowania, symulacji, przeglądania i wizualizowania tworzonych projektów oraz do zarządzania placem budowy, a konkretnie:

3ds Max
Advance Steel
AutoCAD Architecture
AutoCAD Electrical
AutoCAD MEP
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Mechanical
AutoCAD Plant 3D
AutoCAD Raster Design
Dynamo Studio
Fabrication CADmep
FormIt Pro
Insight*
ReCap Photo
ReCap Pro
Revit Live**
Robot Structural Analysis Professional**
Structural Bridge Design**
Vehicle Tracking
Rendering w chmurze
Dysk chmurowy 100 GB

* dostępne tylko w subskrypcji wybranego oprogramowania Autodesk
** dostępne tylko w kolekcji Architecture, Engineering & Construction

 

Nabywając kolekcję uzyskuje się dostęp do najnowszych wersji oprogramowania oraz trzech wersji wstecz wraz ze wszystkimi aktualizacjami.

 

Zintegrowane środowisko do projektowania budynków

Kolekcja AE&C daje możliwość pracy nad projektem budowlanym zarówno lokalnie jak i z wykorzystaniem technologii chmurowych. Cały proces projektowy realizowany jest w technologii BIM (modelowaniu informacji o budynku) czyli oparty na inteligentnym trójwymiarowym modelu. Bazuje on na programie Revit.

Revit jest to wielobranżowa aplikacja BIM zawierająca funkcje do projektowania architektonicznego, budowlanego, konstrukcyjnego oraz instalacyjnego. Wszyscy członkowie zespołu pracują na jednym, współdzielonym modelu ograniczając tym samym ryzyko błędów oraz szybciej reagując na zmiany w projekcie.

Praca na wspólnym modelu realizowana jest przy pomocy technologii chmurowych BIM 360 lub za pomocą usługi Revit Server dostępnej bezpośrednio z poziomu Revit.

Revit w obszarze projektowania konstrukcyjnego współpracuje z oprogramowaniem Robot Structural Analysis oraz Advance Steel. Pierwszy z nich służy do modelowania, obliczania i analizowania konstrukcji budynków w zakresie projektowanych obciążeń. Drugi natomiast, oprócz modelowania 3D, umożliwia tworzenie dokumentacji wykonawczej oraz zestawień materiałowych konstrukcji stalowych.

Natomiast dzięki współpracy programu Revit i Fabrication CADmep użytkownicy mają możliwość projektowania instalacji MEP budynków wraz ze szczegółowymi rysunkami wykonawczymi w celu lepszej koordynacji produkcji i instalacji.

Etap opracowania projektu poprzedzony jest często modelowaniem koncepcyjnym. Dedykowanym do tego narzędziem jest FormIt Pro. Jest to aplikacja na iPady, urządzenia z systemem Android i przeglądarki internetowe. Pozwala ona na szkicowanie 3D, analizy i przeglądanie koncepcji projektu na wczesnym jego etapie i jest zintegrowana z programem Revit.

Trójwymiarowe modele utworzone w programie Revit i FormIt Pro mogą stanowić podstawę do przeprowadzenie analizy efektywności energetycznej i środowiskowej dla całego cyklu życia budynku. Analiza światła dziennego, promieniowanie słoneczne i zacienienie, energia całego budynku, obciążenie grzewcze i chłodzące – to niektóre z elementów, których badanie, symulację i obliczenia umożliwia program Insight.

 

Integracja procesu projektowania infrastruktury

Projekty infrastrukturalne charakteryzują się dużym stopniem skomplikowania, wysokimi kosztami i długim terminem realizacji. Przy tego typu projektach ważna jest szybkość reagowania na zmiany, elastyczność i eliminacja błędów już na etapie projektowania.

Przy pomocy narzędzi zawartych w kolekcji AE&C można przy planowaniu inwestycji wykorzystać dostępne dane do stworzenia modelu koncepcyjnego z wieloma wariantami w kontekście istniejącej infrastruktury. Następnie wybrane rozwiązanie dopracować szczegółowo, przeanalizować i wygenerować dokumentację techniczną.

Do projektowania koncepcyjnego wykorzystywana jest platforma InfraWorks. Umożliwia utworzenie modelu 3D istniejącej infrastruktury nawet w przypadku, gdy nie dysponujemy żadnymi danymi. Integruje także dane CAD i GIS z wielu różnych programów, zapisanych w różnych formatach. Mogą to być zarówno dane 3D jak i 2D. Program pozwala opracować i przeanalizować szereg alternatywnych rozwiązań w aspekcie istniejącej infrastruktury oraz ocenić ich wpływ na otaczające środowisko.

Elementy modelu InfraWorks tj. powierzchnie terenu, sieci rurociągów, drogi, skrzyżowania, ronda czy mosty mogą być bezstratnie przeniesione do programu Civil 3D - tam doprecyzowane i uszczegółowione.

Civil 3D jest przeznaczony dla projektantów szeroko rozumianej infrastruktury technicznej, którzy pracują na dynamicznych, trójwymiarowych, inteligentnych i powiązanych ze sobą obiektach. Zmiana danych czy założeń projektowych nie stwarza problemów na żadnym etapie projektowanie, ponieważ automatycznie uaktualniony zostaje od razu cały projekt wraz z całą dokumentacją techniczną. Więcej o programie Civil 3D można przeczytać tutaj.

Współpraca programu Civil 3D z Vehicle Tracking przy projektach drogowych umożliwia m.in. sprawdzenie przejezdności projektowanych skrzyżowań, rond, parkingów czy wjazdów do garaży. Analizę ścieżki przejazdu pojazdów samochodowych i szynowych można przeprowadzić w 2D i 3D. Program umożliwia także automatyczne i dynamiczne generowanie miejsc parkingowych na wybranym obszarze.

Kolekcja AE&C oferuje także dostęp do aplikacji Structural Bridge Design. Umożliwia ona projektowanie mostów o małej i średniej rozpiętości przęseł. Geometria, materiały, konstrukcja dźwigarów, analiza obciążeń oraz przejrzyste raporty z obliczeń wytrzymałościowych to wszystko znajduje się w jednym wspólnym interaktywnym środowisku graficznym.

 

Programowanie wizualne

Przy projektach infrastrukturalnych i architektonicznych często mamy do czynienia z powtarzającymi się czynnościami, potrzebujemy szybko sprawdzić różne warianty projektu czy rozwiązać złożone problemy geometryczne. Pomoc nam może w tym Dynamo Studio. Jest to niezależne środowisko programistyczne rozszerzające funkcjonalność takich programów jak Revit, FormIt czy Civil 3D. Co ważne – nie trzeba umieć programować, aby korzystać z Dynamo Studio. Przy projektowaniu wizualnym nie używa się kodów, skryptów tylko gotowych elementów tzw. węzłów reprezentujących obiekty lub funkcje, które łączy się ze sobą. Dynamo Studio w znaczny sposób zwiększa wydajność projektowania poprzez automatyzację procesów przy wykorzystaniu niestandardowych algorytmów do przetwarzania danych i generowania geometrii.

 

Projektowanie 2D i 3D dla wielu specjalności

W działalności przedsiębiorstwa nie zawsze zachodzi potrzeba projektowania w 3D, często wystarczą specjalistyczne narzędzia, które można wykorzystywać w projektowaniu dwuwymiarowym oraz w procesie tworzenia dokumentacji. W kolekcji AE&C znajduje się program AutoCAD – chyba najbardziej znamy produkt w portfolio Autodesk. AutoCAD zawiera narzędzia wspomagające projektowanie mechaniczne, architektoniczne, instalacji MEP, schematów elektrycznych czy instalacji rurowych. Ma także funkcje pozwalające na przekształcanie grafiki rastrowej, tworzenie map z wykorzystaniem danych CAD i GIS oraz zarządzanie i analizę tego typu danych.

Tymi narzędziami są:

  • AutoCAD Architecture,
  • AutoCAD Electrical,
  • AutoCAD MEP,
  • AutoCAD Map 3D,
  • AutoCAD Mechanical,
  • AutoCAD Plant 3D,
  • AutoCAD Raster Design.

 

Uzupełniają ona program AutoCAD o branżowe, specjalistyczne funkcje i znormalizowane biblioteki elementów rysunkowych. Dzięki temu możemy pracować szybciej i wydajniej, a nasz projekt może być rozszerzony o dane z innych dziedzin co sprawia, że jest bardziej kompleksowy.

AutoCAD dostępny jest także jako aplikacja mobilna i webowa. AutoCAD mobile app - pozwala na wyświetlanie, edycję, opisywanie i tworzenie rysunków AutoCAD na urządzeniach mobilnych, natomiast AutoCAD web app w przeglądarce internetowej. Częścią całego pakietu jest także AutoCAD for Mac czyli wersja AutoCADa na komputery Apple z serii Mac.

 

Przeglądanie i analiza danych z wielu branż

Programy będące częścią kolekcji AE&C pozwalają na projektowanie w myśli idei BIM. Przy ich pomocy tworzone są zaawansowane, wielobranżowe modele 3D. Przy dużej złożoności otrzymanego projektu BIM łatwo o pomyłki i błędy. Aby zminimalizować ryzyko ich powstania możemy wykorzystać program Navisworks Manage. Pozwala on przeglądać i analizować wszystkie potrzebne informacje w jednym zoptymalizowanym środowisku. Integruje dane z różnych aplikacji, zapisane w różnych formatach, w jeden wydajny model. Umożliwia to szybkie wychwycenie wszelkich zakłóceń i kolizji jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Można w nim także m.in. nanosić komentarze, wymiarować, tworzyć animacje oraz harmonogramy projektu.

 

Praca z wykorzystaniem chmur punktów

Praca z danymi z chmur punktów ma coraz większe znaczenie podczas projektowania oraz przy inwentaryzacji obiektów. Chmury punktów są pozyskiwane w wyniku skaningu 3D lub z wykorzystaniem fotogrametrii. Zaletami pracy z tego typu danymi jest ich wysoka jakość, dokładne odwzorowanie rzeczywistości, dostęp w programach do prawdziwych wymiarów, eliminacja błędów przy pomiarach inwentaryzacyjnych i co najważniejsze - projektowanie w odniesieniu do rzeczywistych obiektów. Chmury punktów możemy wykorzystywać w pracy z programami: Revit, Civil 3D, InfraWorks czy AutoCAD. Zanim zaimportujemy taką chmurę punktów, musimy poddać ją obróbce w dedykowanym do tego programie ReCap Pro. Pozwala on na import danych z różnych formatów, łączenie skanów z różnych stanowisk oraz dodawanie znaczników, zdjęć, notatek, pomiar odległości czy podział chmury punktów na mniejsze fragmenty.

Posiadając dane w formie zdjęć, pozyskanych z nalotów bezzałogowymi statkami powietrznymi możemy na ich podstawie, przy użyciu programu ReCap Photo uzyskać chmurę punktów i siatkę 3D. Natomiast mając serię zdjęć danego obiektu - utworzyć jego model 3D. Pozwala to w szybki sposób pozyskać dane o aktualnych warunkach np. na budowach, sprawdzić postęp prac czy zautomatyzować i usprawnić tworzenie modeli 3D różnego typu obiektów.

 

Wizualizacja

Końcowym etapem projektu jest jego wizualizacja. Pozwala ona zaprezentować proponowane rozwiązania w sposób jak najbardziej realistyczny. Jesteśmy w stanie zobaczyć wygląd i funkcjonalność obiektu jeszcze przed jego powstaniem. Wizualizacje 3D i animacje można tworzyć w programach AutoCAD, Civil 3D, InfraWorks czy Revit. Jednak profesjonalnym i dedykowanym do tego narzędziem jest 3ds Max. Modele utworzone w wymienionych programach możemy przenieść do 3dsMax i tam tworzyć materiały najwyższej jakości. Obsługuje on większość znanych silników renderujących, co pozwala na przygotowanie efektownych scenerii i grafik do wizualizacji projektów.

 

Usługi chmurowe

Użytkownicy kolekcji AE&C mają do dyspozycji dodatkowe usługi chmurowe - Autodesk Rendering oraz Autodesk Drive. Usługa Autodesk Rendering jest przeznaczona do szybkiego renderowania, pozwala uzyskać obrazy o wysokiej jakości w krótkim czasie. Projekty czy modele przesyłane są do chmury bezpośrednio z poziomu oprogramowania. Usługa ta pozwala skrócić czas renderowania z kilku godzin do kilku minut oraz zapewnia dostęp do danych online.

W przypadku, gdy nie dysponujemy wystarczającym miejscem na dyskach lokalnych część danych możemy przechowywać w usłudze Autodesk Drive. Oprócz bezpiecznego przechowywania pozwala ona także na udostępnianie danych projektowych 2D i 3D. Wszystkie rysunki i modele można wyświetlać bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania, co bardzo usprawnia wymianę danych między wszystkimi uczestnikami projektu.

 

Architecture, Engineering & Construction Collection na raty

Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection na raty - Zamów bezpłatną symulację spłaty w ratach »


PARTNERZY
Copyright © CADVISION 2023 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo
Skontaktuj się z nami
668 244 518