Projekty Unijne

 

Głównym celem projektu jest utworzenie w strukturach spółki P.A. Nova Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Przetwarzania Dużych Zbiorów Danych na potrzeby Geoinformacji i Inżynierii Odwrotnej.

W ramach projektu planuje się pozyskanie dofinansowania na zakup materiałów i usług budowlanych, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług doradczych koniecznych dla funkcjonowania Centrum B+R.

Zasadniczym celem naukowo badawczym będzie opracowanie kilku posiadających wysoką zdolność aplikacyjną metod przetwarzania dużych zbiorów danych przestrzennych wykorzystujących zewnętrzne moce obliczeniowe.

Centrum po zakończeniu przewidzianych prac B+R będzie świadczyło na potrzeby Grupy Kapitałowej P.A. Nova SA oraz zewnętrznych Kontrahentów dotychczas nieoferowanych usług badawczo-projektowych z obszarów urbanistyki, architektury, budownictwa, inżynierii odwrotnej i budowy maszyn.

 

Wartość projektu: 5 996 250,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 704 500,00 PLN
Projekt realizowany w okresie 2016 – 2018

 

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać: Bogusław Zbyszewski, e-mail: panova@panova.pl

 

PARTNERZY
Copyright © CADVISION 2023 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo
Skontaktuj się z nami
668 244 518