Druk 3D w technologii FDM - szkolenie podstawowe

NOWOŚĆ !


Cena:  1200,00 zł / os. (netto) / 1476,00 zł / os. (brutto)

 
 • studenci - 390,00 zł (netto) / 479,70 zł (brutto)
 • bezrobotni - możliwość przeszkolenia za darmo

CZAS TRWANIA KURSU

2 dni (14 godzin zegarowych)

WYMAGANIA

Wymagania wstępne: Umiejętność obsługi komputera.

CEL KURSU

Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

 • Projektować podstawowe modele 3D w oprogramowaniu Fusion 360
 • Potrafi przygotować model do wydruku
 • Potrafi obsługiwać drukarki 3D
 • Potrafi diagnozować i rozwiązywać problemy związane z wydrukiem 3D
 
 

DZIEŃ PIERWSZY - PROGRAM KURSU

Projektowanie w oprogramowaniu Fusion 360

 1. Szkicownik
  • Szkicowanie 2D
  • Edycja elementów
  • Nadawanie więzów geometrycznych

 2. Modelowanie części
  • Wyciąganie prostych
  • Obrót
  • Zaokrąglanie
  • Fazowanie
  • Konwersja projektów 3D na format STL

 

DZIEŃ DRUGI - PROGRAM KURSU

Obsługa i drukowanie na drukarce 3D

 1. Wprowadzenie do druku 3D
  • Wyjaśnienie czym jest druk 3D. Omówienie budowy i zasady działania drukarki na przykładzie 3DGence ONE
  • Przegląd różnych rodzajów drukarek 3D w zależności od technologii druku: FDM, SLA, SLS, DLP itp.

 2. Materiały do druku 3D
  • Omówienie różnych materiałów wykorzystywanych w druku 3D, takich jak PLA, PETG, ABS. Różnice, parametry, zastosowanie

 3. Generowanie plików do druku 3D
  • Oprogramowanie tnące 3DGenceSLISER
  • Omówienie interfejsu  i najważniejszych funkcji programu
  • Przygotowanie plików do druku, w tym skalowanie, obracanie i łączenie
  • Generowanie plików wykonawczych (gcody)
  • Transfer plików do drukarki

 4. Proces drukowania
  • Omówienie etapów procesu drukowania 3D, w tym nagrzewanie i chłodzenie
  • Zrozumienie parametrów druku, takich jak temperatura, prędkość i dokładność

 5. Obsługa drukarek 3D
  • Montaż i konserwacja drukarki 3D
  • Założenie i wymiana filamentu
  • Kalibracja drukarki i regulacja parametrów druku
  • Uruchomienie druku
  • Rozpoznawanie i rozwiązywanie powszechnych problemów podczas drukowania takich jak: zatrzymanie druku, wypaczenia, odklejanie itp.
  • Zdjęcie wydruku ze stołu
  • Czyszczenie wydruku
  • Usuwanie podpór

 6. Bezpieczeństwo podczas druku 3D
  • Zapoznanie się z zasadami bezpiecznego korzystania z drukarek 3D

 7. Zastosowanie druku 3D
  • Przykłady praktycznych zastosowań druku 3D w różnych dziedzinach, takie jak medycyna, inżynieria, projektowanie, edukacja itp.
 

TERMINY SZKOLENIA 

START NAZWA SZKOLENIA TERMIN CENA  
Druk 3D w technologii FDM - szkolenie podstawowe 05.09.2024

5 września 2024

Druk 3D w technologii FDM - szkolenie podstawowe  

05.09.2024

Cena: 1200,00 zł netto / 1476,00 zł brutto
Druk 3D w technologii FDM - szkolenie podstawowe 03.10.2024

3 października 2024

Druk 3D w technologii FDM - szkolenie podstawowe  

03.10.2024

Cena: 1200,00 zł netto / 1476,00 zł brutto

THERE IS NO WIDGET - 135

THERE IS NO WIDGET - 130

THERE IS NO WIDGET - 131

THERE IS NO WIDGET - 133

 
 

Zapytaj o najbliższy termin: szkolenia@panova.pl

 

ADRES

CADVISION
TECHNOLOGIA ROZWOJU

ul. Grodowa 11, 44-100 Gliwice

tel.: 32 4004 102
e-mail: szkolenia@panova.pl

SALE SZKOLENIOWE

GLIWICE

44-100 Gliwice, ul. Grodowa 11
sala „A” i sala „B”

PARTNERZY
Copyright © CADVISION 2023 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo
Skontaktuj się z nami
668 244 518