Jak pozyskać nawet 2 mln lub więcej na transformację cyfrową Twojej firmy

 

Poznaj tajniki transformacji cyfrowej na rozwiązania Autodesk i PTC,
pozyskaj 2 000 000,00 PLN na rozwój Twojej firmy.

 

🚀 Już 29 lutego o 11:00 zapraszamy Cię na Webinar.

 

 

Wspólnie z naszymi ekspertami przyjrzymy się kluczowym rozwiązaniom i strategiom pozyskiwania środków na inwestycje w Przemyśle 4.0 i cyfrowe innowacje.
Dowiedz się, jakie produkty z szerokiego portfolio CADVISION mogą, usprawnić proces transformacji cyfrowej Twojego przedsiębiorstwa i jak na ten cel zdobyć dofinansowanie.

 

 

👉 Zarejestruj się już teraz! Pozostało tylko kilka dni! 👈

 

 

"Wykorzystaj Dofinansowania na Badania i Rozwój oraz Cyfryzację w Twojej Firmie"

1. Powitanie i Wprowadzenie

 • Poznajcie naszych ekspertów

 

2. Cyfryzacja i automatyzacja - "Innowacyjne narzędzia i usługi wspierające transformację cyfrową" - CADVISION

3. Możliwości dofinansowania na badania i rozwój

 • Harmonogram ubiegania się o dotację,
 • Jak przygotować firmę, oraz w jaki sposób podejść do projektu w nowej perspektywie finansowej?
 • Jakie kroki musisz podjąć ubiegając się o dotację?
 • Unikaj błędów, które są popełniane przez firmy w procesie aplikowania o dotację.

 

4. Jak skutecznie aplikować o dofinansowanie?

 • Zasady konkursowe wraz ze szczegółowym omówieniem kryteriów oceny,
 • Kluczowe obszary decydujące o sukcesie projektu.

 

5. Sesja Pytań i Odpowiedzi

6. Zakończenie i Podsumowanie

 

✅Dla kogo?

 • partnerstwa przemysłowo-naukowe (składające się z przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych i upowszechniających wiedzę) na realizację prac badawczo-przemysłowych,
 • dla firm planujących wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwie.

 

✅Ile?

Poziom dofinansowania/wsparcia

Od 25% do 100% w zależności od typu projektu, kategorii wydatku, podstawy prawnej udzielenia wsparcia oraz statusu i typu Wnioskodawcy.

Minimalny wkład własny: nie dotyczy

Wartość projektu/przedsięwzięcia: Minimalna wartość dofinansowania wynosi od 1 mln zł.

 

✅Na co (m.in.):

Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej, np.:

 • środki trwałe/dostawy;
 • wartości niematerialne i prawne;
 • roboty budowlane;
 • nieruchomości;
 • koszty wsparcia uczestników projektu;

 

Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach:

 • personel projektu w ramach prac B+R;
 • amortyzacja sprzętu i aparatury w ramach prac B+R;
 • amortyzacja budynków w ramach prac B+R;
 • usługi zewnętrzne związane z pracami B+R;
 • dostawy (inne niż środki trwałe);
 • koszty uzyskania i walidacji patentów i praw ochronnych;
 • koszty wsparcia uczestników projektu;
 • koszty pośrednie.

 

Więcej o tej perspektywie finansowej możesz dowiedzieć się tutaj: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-badania-rozwoj-i-innowacje-w-przedsiebiorstwach-9

 


 

Przez tajniki finansowania w projektach przeprowadzi nas:

 

Tomasz Gardian posiada szerokie i wieloletnie doświadczenie związane z projektami unijnymi i inicjatywami wspierającymi innowacyjność oraz przedsiębiorczość. Jego wiedza i umiejętności obejmują kompleksowe przygotowanie i realizację projektów na różnych etapach - od koncepcji po wdrożenie, z naciskiem na sektor nowych technologii i innowacji.

Specjalizuje się w praktycznej znajomości szerokiego zakresu programów i konkursów finansowanych z funduszy unijnych obejmujących prace badawczo rozwojowe, wdrażanie innowacji, inwestycje oraz rozwój przedsiębiorstwa od etapu startupu. . Jego działania koncentrują się na efektywnym wykorzystaniu dostępnych środków dla maksymalizacji potencjału innowacyjnego i technologicznego przedsiębiorstw.

Ekspert posiada bogate doświadczenie w pracy z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, startupami, a także w sektorze edukacji i badań naukowych. Jego praca obejmuje współpracę z funduszami venture capital, akceleratorami biznesowymi oraz instytucjami wspierającymi rozwój nowych technologii.

 

 

PARTNERZY
Copyright © CADVISION 2023 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo
Skontaktuj się z nami
668 244 518